АСM предлага като услуга провеждане на термовизионни обследвания, които повишават ефективността на съоръженията/сградите, намаляват аварийността и осигуряват сигурност на средата. Част от услугите, свързани с термовизия са: откриване на проблеми и диагностика по: климатични и отоплителни инсталации, електро инсталации (табла и уредби), машини и апарати (трансформатори, двигатели, генератори и др.); тръбни системи за топла и студена вода – подземни и в стена; топлоизолации на сгради, тръбопроводи, хладилни камери, пещи; енергиен одит на сгради, помещения и дограма; автосервизи – механични системи, лагери, ролки и др.
Отделът, отговарящ за термовизионите изследвания, е с богат опит и знания. Нашите седем специалисти притежават международни сертификати по термография, което позволява да бъдат правени прецизни и задълбочени анализи при решаването на различни проблеми и откриването на дефекти.

 

 

Продукти