Delixi electric co., Ltd. е международна китайско-френска компания основана от Schneider Electric, световен лидер по управление на енергията и автоматизация и Delixi Group, флагман в областта на електро апаратура за ниско напрежение в Китай. Дружеството е основано на 16 Ноември 2007 в Китай и разполага с над 4500 служители и с производствени площи от 84431 кв. м.

Продуктите на компанията са предназначени за изграждане на жилищни, строителни и енергийни инфраструктури ниско напрежение, както и за индустриалния пазар. За Delixi electric работят над 5200 души по целия свят.

Енерго-Тел е официален дистрибутор на Delixi electric за територията на България от 28.09.2009 г. и предлага пълната гама продукти на компанията:

Продукти на Delixi electric
Контрол и комутация за жилищни сгради   Индустриален контрол
Контрол и комутация за жилищни сгради

- Миниатюрни автоматични прекъсвачи

- Дефектнотокови защити
- Защити от пренапрежение
- Апартаментни табла
- Еднофазни електромери
- Автоматични прекъсвачи в лят корпус
- Въздушни прекъсвачи
 

- АС Контактори

- Термични защити
- Токови трансформатори
- Стопяеми предпазители (вложки)
- Метални разпределителни табла
- Уреди за контрол и сигнализация
- Измервателни прибори
- TND Стабилизатори на напрежение