Фирмата Sipronika d.o.o. е частна компания основана 1995 в Любляна, Словения. От създаването и, основната дейност на компанията е в сферата на полевото и дистанционно автоматизиране на електроразпределителни мрежи.
Първоначално фирмата разработва продукти съвместно с немската компания Meinberg Funkuhren GmbH, след което продължава самостоятелното си развитие с разработка и производство на продукти в областа на автоматизацията на електроразпределителни мрежи, системи за точно време и честота и информационни системи за автомобилния трафик.
Компанията има редица решения интегрирани в енергийните мрежи на страните Словения, Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна Гора и др. Гъвкавите решени внедрени в продуктите на фирмата и съобразяването със специфичните характеристики на мрежите в Балканския регион, превръщат Sipronika в незаменим партньор на електроразпределителните компании.
Фирма "Енерго - Тел" ООД е официален дистрибутор на Sipronika и предлага продукти на компанията за автоматизация на електроразпределителни мрежи - Индикатори за къси и земни съединения, с безконтактно измерване и SMS известяване, за въздушни и кабелни електрически линии.

 
Продукти на Sipronika

Автоматизация на електроразпределителни мрежи

Индикатор за къси и земни съединения - въздушни линии
Индикатор за къси и земни съединения с SMS известяване - въздушни линии
Индикатор за къси и земни съединения с SMS известяване - подземни кабелни линии