Фирма Scapa е световен лидер в производството на лепящи ленти във всичките познати форми и разновидности.

Scapa Group plc. е сформирана през 1927 като Scapa Dryers Ltd до град Манчестър, Великобритания.

Чрез своите подразделения и придобити търговски марки, фирмата оказва сериозно влияние върху следните бизнеси в глобален мащаб:

• автомобилостроене
• сградостроене и конструкции
• производство на кабели и компоненти за тях
• индустриален монтаж
• медицина
• графика и печатен дизайн
• спорт и развлечение
• енергетика и електроника

По-известни марки на производители, преминали към Scapa Group през годините: Rotunda; Adenax; Barnier; Sellotape Industrial и други.

Фирма „Енерго-Тел" ООД е официален дистрибутор на
Scapa Group plc., чрез Scapa Italia S.p.A., от месец септември 2003 година за
всички видове лепящи ленти, битуми и пяни.

Продукти на SCAPA
Алуминиеви ленти
Силиконови ленти
Акрилни ленти
Самовулканизиращи се ленти
PVC ленти (изолирбанд)
Хартиени ленти
Ленти от плат
Ленти за печат и графика
Ленти за остъкляване
Ленти от плат
Уплътнителни ленти
Ленти за соларната индустрия